Blend Stone Mid

Blend Stone je kolekcia porcelánového kameniny s kamenným efektom, ktorá ponúka viac, než sa na prvý pohľad zdá. Začlenením fragmentov, ktoré klesajú pod povrch a kombináciou minerálnych textúr vzácnej krásy v celej hrúbke keramickej dosky, Blend Stone prekračuje myšlienku vierohodnosti vytvorením nového materiálu. Zložený z troch grafických textúr získaných z toľkých prírodných kameňov, Blend Stone pridáva hrdzavo sfarbené inklúzie k typickému zrnu vápenca a svätožiary Pietra Piasentina prekrývajú tmavé segmenty a svetlé a jemné žilky.

Výrobca

Séria

Použitie

,

,

Dizajn

Kameň

Rozmer

120×122

,

30×60

,

60×120

,

60×60

,

90×180

,

90×90

Hrúbka

14 mm, 20 mm

Povrch

,

,

Ďalšie informácie nájdete v PDF katalógu alebo nás neváhajte kontaktovať.

Textúry série

Blend Stone Deep

Blend Stone Clear

Blend Stone Light