Wide Gres 240 Reverso Beige

Coem, vždy blízky svetu architektúry, extrapoluje primárne koncepty, ktoré riadia túto disciplínu, priestor a veľkosť, aby ich uzavrel do novej veľkoplošnej keramickej reprezentácie. Materiál, ktorý už nie je limitovaný bežnými mierami, sa stáva väčším a väčším je pre nás synonymom veľkej krásy a plánovania. V tomto zmysle porcelánová kamenina Wide Gres 240 umocňuje a najlepšie vyjadruje kvalitu, ktorá sa rozširuje, myšlienku, ktorá presahuje hranice materiálu, technológiu schopnú transformovať a vylepšovať žily, farby, textúry, čím poskytuje dokonalú vizuálnu kontinuitu medzi stenami. podlahy.

Výrobca

Séria

Použitie

,

,

,

Dizajn

Kameň

,

Mramor

Rozmer

120×120

,

120×240

Hrúbka

6 mm

Povrch

,

Ďalšie informácie nájdete v PDF katalógu alebo nás neváhajte kontaktovať.

Textúry série

Wide Gres 240 Reverso Gray

Wide Gres 240 Reverso2 Black

Wide Gres 240 Reverso2 White

Wide Gres 240 Cardoso Corda

Wide Gres 240 Cardoso Light Gray

Wide Gres 240 Cardoso Dark Gray

Wide Gres 240 Valmalenco White Stone

Wide Gres 240 Valmalenco Gray Stone